Profiel omschrijving

       Expertise

      Prijzen

      Publicaties

      Vermeldingen

Mijn naam is Lydia Fraaije ik ben biomimicry architect.


Als biomimicry architect wil ik biomimicry zoveel mogelijk in de praktijk brengen. 

Binnen stichting BiomimicryNL ben ik contactpersoon voor de richting 'Architectuur en Design'.


Als architect heb ik me altijd begeven op het grensvlak van architectuur en andere disciplines. Dit uitte zich in eerste instantie in mijn interesse voor mode en textiel. Dit ontwikkelde zich naar een textiele architectuur en een interesse in de huid.

Naar mijn idee ontwikkelt architectuur zich, als technische discipline, steeds meer richting het lichaam. Met het idee van architectuur als 'derde' huid, kleding als 'tweede' huis en je eigen huid als 'eerste' huid. Hierdoor wordt architectuur steeds prothetischer. In lijn met de gedachte van filosoof Peter Sloterdijk die stelt dat mens en machine zich zullen gaan fuseren in één wezen.

Dit resulteert in een architectuur als verlengstuk van het lichaam.

Met prothetische architectuur maakte ik de eerste stap in de richting van het combineren van biologie en techniek. Zie HUMATICA


Humatic ais een doorontwikkeling van Domotica en is gericht op de communicatie van het menselijk lichaam met een sensorische ruimte.


 

 FRAAi Architecten


+31 (0)6 48490050


info@fraai-architecten.com


Sluiskeshoeven 58

5244 GP Rosmalen


Webdesign by FRAAi architecten